Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thôn Thống Nhất xã Quang Minh
Ngày 17/11/2023

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023 Ban công tác Mặt trận thôn Thống Nhất xã Quang Minh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ỏ khu dân cư", các đồng chí trong ban chi ủy, ban thôn, đoàn thể chi hội cùng toàn thể nhân dân trong thôn.

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202311/Images/doan-ket-1-20231117040140-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202311/Images/doan-ket-2-20231117040216-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202311/Images/doan-ket-3-20231117040241-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 7
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác