Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUANG MINH

Địa lý: Xã Quang Minh  nằm ở phía đông bắc của huyện Kiến Xương và có vị trí:
•    Đông giáp Thị Thanh Nê, Quang Minh
•    Tây giáp Sông Kem, Vũ Công
•    Nam giáp Minh Quang và Minh Tân
•    Bắc giáp xã  Quang Bình