BÀI : TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 - 22/12/2023)
Ngày 20/12/2023

BÀI : TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 - 22/12/2023)

 

BÀI : TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 - 22/12/2023)

 

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ Đảng viên cùng toàn thể nhân dân

Hòa chung với các hoạt động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  nhân dịp  kỷ niệm 79 năm ngày  thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ( ngày 22/12/1944- 22/12/2023) và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023) nhằm ôn lại lịch sử hình thành và quá trình phát triển, trường thành của quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến ngày nay.

Trong những năm 1941 đến 1944 cuộc chiến tranh Thế giới thứ hai lan rộng và diễn ra ác liệt ở khắp các mặt trận trên thế giới. Ở Việt Nam cuộc kháng chiến chống thực dân và phát xít (Pháp - Nhật) diễn ra sôi nổi khắp từ Bắc chí Nam, tuy nhiên các cuộc đấu tranh của nhân dân ta vẫn chưa giành được những thắng lợi quyết định nào do thiếu lực lượng cách mạng nòng cốt, tinh nhuệ. Trong quá trình đấu tranh chống Pháp - Nhật ở một số địa phương đã thành lập các đội du kích. Trước yêu cầu lịch sử và sự phát triển của các đội du kích, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra rằng cách mạng muốn thành công ngoài việc vạch ra đường lối đúng đắn còn phải tổ chức lực lượng cách mạng thống nhất trong cả nước. Người đã đưa ra chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng bao gồm lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang của nhân dân. Cuối tháng 10/1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc trở về Hà Quảng, Cao Bằng. Sau khi phân tích tình hình cách mạng trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ  thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ các du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ, đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội quân chủ lực. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho, chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang  nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước chúng ta…”

Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng nằm giữa 2 tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho đồng chí Võ Nguyên giáp tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành lập Đội. Đội gồm 34 người (có 3 nữ) chia làm 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo. Vũ khí của đội gồm có 34 khẩu súng các loại. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng chủ lực đầu tiên của quân đội nhân Việt Nam, chấp hành Chỉ thị của Bác đánh trận đầu phải thắng, đội đã hạ đồn Phay - Khắt (24/12/1944) và Nà Ngần (25/12/2944) trong hoàn cảnh “ ăn mỗi ngày một bữa, đánh mỗi ngày hai trận”. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nhanh chóng lớn mạnh về lực lượng và trưởng thành trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Từ khi thành lập đến nay, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã nhiều lần đổi tên, đội đã phối kết hợp với nhân dân giành thắng lợi quyết định trong các trận đánh quan trọng. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước thành (Việt Nam giải phóng quân) Ngày 15/5/1945,  đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất, mang tên Việt Nam giải phóng quân. Cuối tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng mà trực tiếp là đồng chí Võ Nguyên Giáp đội Việt Nam giải phóng quân kết hợp với nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành (Vệ Quốc quân). Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành (Quân đội Quốc gia Việt Nam) Năm 1950, đổi tên thành (Quân đội nhân dân Việt Nam) Với đường lối quân sự đúng đắn “ đánh chắc , tiến chắc”  của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, quân ta đã đánh bại thực dân Pháp buộc chúng phải thừa nhận thất bại rút quân về nước sau hai lần xâm lược nước ta, chiến thắng đã làm “chấn động năm châu, rung chuyển địa cầu”, lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, đồng thời góp phần cho quân đội của ta ngày càng trưởng thành hơn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân đội nhân dân Việt Nam với ý chí quyết chiến quyết thắng  đã góp phần quyết định cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại tên đế quốc đầu sỏ, lớn mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đánh sập ngụy quyền tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam lại cùng với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam vừa mới kết thúc thì chế độ diệt chủng do Pônpốt cầm đầu ở Campuchia đã kích động,  hận thù dân tộc, tiến hành chiến tranh xâm lấn ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ với nhân dân Việt Nam sống dọc biên giới, đồng thời thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Campuchia. Đứng trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, ngày 23 tháng 12 năm 1978 Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược, đập tan cuộc tiến công của quân đội Pônpốt. Sau đó, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng vũ trang Campuchia, đánh tan 21 sư đoàn quân Pônpốt, xoá bỏ chế độ diệt chủng tàn bạo.

Trên cơ sở của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Bác Hồ đã dạy: "... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng..."

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động như mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự... được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị. Thực hiện chức năng là một đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, các đơn vị quân đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận. Nhiều đơn vị quân đội đã đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt, bão. Quân đội cũng tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho các tầng lớp nhân dân. Cùng với tiến trình lịch sử, từ một danh xưng, “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành một biểu tượng nhân cách tiêu biểu, độc đáo ở Việt Nam.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chuống bão lũ hiện nay, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng được phát huy, tỏa sáng, chiếm trọn tình cảm của nhân dân cả nước. Hiếm có một dân tộc nào mà hình ảnh người lính lại được toàn dân coi đó là một hình mẫu của con người trong thời đại mới, để hết lòng tin yêu, quý trọng như dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong thời bình, hình ảnh những người lính không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn ở vị trí xung kích đi đầu, dũng cảm hy sinh quên mình vì nhiệm vụ càng làm rạng ngời hơn phẩm chất của những người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Trong gian khó ngặt nghèo mới thấm thía tình quân - dân “cá - nước”, qua thử thách chông gai mới hiểu được bộ đội ta chính là những chiến sĩ “Vì nhân dân quên mình”, “Vì nhân dân hy sinh”. Không chỉ hy sinh trong chiến tranh, trong bom đạn để giành lại cuộc sống độc lập, tự do cho nhân dân, không chỉ hy sinh trong mưa lũ thiên tai, địch họa, để nhân dân được bình an yên ổn, mà ngay trong những ngày tưởng như yên bình nhất, những cán bộ, chiến sỹ “Bộ đội Cụ Hồ” lại chủ động ra quân, trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu. Với tinh thần, “nhường cơm, xẻ áo”, nhiều đơn vị quân đội đã nhường chỗ ở cho người dân, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất để nhân dân . Những bức tâm thư, những dòng lưu bút, nhật ký, những câu chuyện được viết bằng thơ, bằng hình ảnh và những dòng cảm xúc tốt đẹp của người dân chính là sự ghi nhận chân thực và sinh động nhất về những đóng góp của các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”. Có thể khẳng định, khi Tổ quốc và Nhân dân cần, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy ở phía trước, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước. Cứu giúp nhân dân đã trở thành một trong những nhiệm vụ chiến đấu hàng đầu giữa thời bình của “Bộ đội Cụ Hồ”, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim.

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ Đảng viên cùng toàn thể nhân dân

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 79 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Ngày nay đất nước đã hòa bình, tuy nhiên chúng ta luôn đứng trước những thách thức về nhiều mặt như kinh tế, chính trị, diễn biến hòa bình.

Để đất nước ngày càng giàu mạnh, luôn giữ vững được chủ quyền, đất liền, vùng trời, biển đảo của quốc gia, vượt qua những khó khăn đòi hỏi có sự đoàn kết, nâng cao lòng yêu nước, góp sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và một phần không thể thiếu đó là những  nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự chủ nhân tương lai của đất nước.

Đặc biệt trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị. Từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn đất nước. Ngăn chặn và trừng trị có hiệu quả tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Với phương châm xây dựng lực lượng vũ trang là xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lên nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng, là việc làm thường xuyên liên tục để giữ gìn thành quả cách mạng mà chúng ta đã giành được do đó Đảng và nhà nước đã hết sức quan tâm và chú trọng luôn cả những chính sách hậu phương quân đội phù hợp để đáp ứng mọi thời kỳ và giai đoạn của lịch sử. Song bên cạnh đó, một số năm trở lại đây do cơ chế thị trường tác động lên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phải bươn trải các địa phương khác trong cả nước để tìm việc làm, số còn lại hầu hết là sức khỏe yếu hoặc hoàn cảnh khó khăn hay thuộc diện được miễn hoãn làm nghĩa vụ quân sự .Theo Luật nghĩa vụ quân sự. Chính vì lý do trên cứ vào tuyển quân và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương gặp nhiều khó khăn, song năm 2023 với sự chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể sự vào cuộc của mặt trận, chi ủy chính quyền các cơ sở thôn sự động viên của gia đình và đặc biệt là với tinh thần của tuổi trẻ góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh xã nhà đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà chủ tịch UBND huyện giao.

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2023. và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 - 22/12/2023)

Thay mặt lực lượng vũ trang xã nhà xin gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng các đồng chí cán bộ Đảng viên các đồng chí sỹ quan, trung, cao cấp, các đồng Cựu chiến binh, các đồng chí cựu quân nhân và các đồng chí thanh niên xung phong trong toàn xã cùng toàn thể nhân dân lời chúc tốt đẹp nhất và mong muốn các đồng chí và nhân dân luôn luôn quan tâm đến công tác quân sự quốc phòng địa phương xã nhà năm 2023 và những năm tiếp theo./.

 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí cùng toàn thể nhân dân

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 233
Tổng số điểm của bài viết là: 360 trong 74 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác