Dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng
Ngày 23/11/2020

Dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng

Dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng

Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng

- Quy mô dự án: Chiều dài cầu trên 2km; chiều rộng cầu 12 m

- Tổng vốn đầu tư: trên 1.700 tỷ đồng

- Địa điểm đầu tư: 2 tỉnh Thái Bình - Hà Nam

- Hình thức đầu tư: (BOT), sử dụng 100% vốn Nhà đầu tư

Tin tức khác