Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng
Ngày 31/01/2024

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng xã Quang Minh

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202401/Images/kt-2-20240126033104-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 233
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác