Khánh thành Đền Thụ Thôn Giang Tiến
Ngày 15/09/2022

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022( tức ngày 20 tháng 8 năm Nhâm dần) ban Thôn, Ban Lễ nghi khánh tiết thôn Giang Tiến xã Quang Minh tổ chức lễ Khánh thành và dâng hương đền Thụ thôn Giang Tiến

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022( tức ngày 20 tháng 8 năm Nhâm dần) ban Thôn, Ban Lễ nghi khánh tiết thôn Giang Tiến xã Quang Minh tổ chức lễ Khánh thành và dâng hương đền Thụ thôn Giang Tiến

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202209/Images/den-thu-20220915084437-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202209/Images/den-thu-2-20220915084508-e.jpg

 

Tin liên quan