Lễ hội truyền thống Đình làng xã Quang Minh
Ngày 08/05/2023

Ngày 14 và 15 tháng 3 Âm lịch 2023 Ban tổ chức lễ hội truyền thống 2 đình làng xã Quang Minh.

Ngày 14 và 15 tháng 3 Âm lịch 2023 Ban tổ chức lễ hội truyền thống 2 đình làng xã Quang Minh.

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202305/Images/le-hoi-1-20230508093250-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202305/Images/le-hoi-2-20230508093334-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202305/Images/le-hoi-3-20230508093413-e.jpg

 

Tin liên quan