Lễ khánh thành ngôi Tổ đường và Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Rao Quang xã Quang Minh - Kiến Xương - Thái Bình
Ngày 12/12/2022

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2022 Chùa Rao Quang tổ chức Lễ khánh thành ngôi Tổ đường và Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Rao Quang xã Quang Minh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202212/Images/a1-20221212073634-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202212/Images/a2-20221212073729-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202212/Images/a3-20221212073808-e.jpg

 

Tin liên quan