Lịch sử phát triển và truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Quang Minh
Ngày 20/10/2020

Lịch sử hình thành mảnh đất Quang Minh đã ghi dấu quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển tạo nên truyền thống tốt đẹp được bồi đắp và phát huy trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Cuối năm 1955 đầu năm 1956 thực hiện chủ trương của ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh lại địa dư hành chính cấp xã và huyện. Tháng 1 năm 1956 xã Quang Minh được thành lập gồm thôn Lai Vy thuộc xã Minh Tân cũ và thôn Lai Thành thuộc xã Quang Bình. Trong quá trình phát triển của lịch sử và thời gian xã Quang Minh được phân chia theo các đơn vị như: đội, xóm. Đến tháng 10 năm 2003 thực hiện Quyết định 65 của UBND tỉnh Thái Bình về việc chuyển đổi mô hình xóm thành thôn, xã Quang Minh chính thức được phân chia thành 5 thôn: Thôn Bạch Đằng; Thôn Thống Nhất; Thôn Chi Lăng; Thôn Giang Tiến; Thôn Lai Vy.

Lịch sử hình thành mảnh đất Quang Minh đã ghi dấu quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển tạo nên truyền thống tốt đẹp được bồi đắp và phát huy trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Đảng bộ và nhân dân xã Quang Minh dồn sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ. Đồng thời cũng là thời kỳ cùng nhân dân cả nước trực tiếp chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền nam đấu tranh thống nhất nước nhà.

Hòa bình lập lại cả nước cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Quang Minh tiếp tục dành được thành tích to lớn trong thắng lợi chung của dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến Quang Minh có 130 Liệt sỹ trong đó có 1 Liệt sỹ là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Tiến Lợi. Toàn xã có 19 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất của các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Quang Minh hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp –TTCN và dịch vụ thương mại. Văn hóa xã hội phát triển, năm 2019 có 5/5 thôn đạt thôn văn hóa, 2 chùa đạt chùa cảnh 4 gương mẫu. Trạm y tế, trường tiểu học và THCS xã Quang Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các nhà trường hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có 90% số giáo viên đạt các danh hiệu thi đua. Công tác quốc phòng – an ninh đảm bảo xã nhiều năm liền đạt và vượt chỉ tiêu giao quân được UBND huyện tặng giấy khen, công tác huấn luyện đạt kết quả cao. Trật tự ATXH được giữ vững, nhiều năm liền xã không có vụ trọng án xảy ra, không có khiếu kiện đông người vượt cấp.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, nhân dân tích cực hưởng ứng huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện 19 tiêu chí nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi khang trang, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

b. Di tích lịch sử văn hóa:

Hiện nay trong toàn xã có 2 chùa, 2 đình làng trong đó có1 đình Lai Vy được Bộ Văn Hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia;  2 chùa, 1 đình được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

1. Đình Lai Vy - thôn Lai Vy: Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1989

Theo lịch sử Đình được xây dựng những năm cuối của thế kỷ 17 là nơi thờ chân linh Nguyễn Thị Uyển Trà người đã có công đánh giặc giữ yên bờ cõi giang sơn, khai hóa đất đai truyền dạy nghề chăn nuôi sản xuất cho nhân dân lập nên làng xóm; thờ tứ vị thành hoàng làng, lục vị tiên công; thờ chân linh các anh hùng Liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng .

Trước cách mạng tháng đình là nơi tập trung rải truyền đơn chống lại bon Phong kiến cấu kết với bọn thực dân, phát xít đàn áp đánh đập nhân dân trong làng là nơi thành lập chi bộ Đảng sớm nhất, nơi nuôi giấu các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng(đồng chí Hoàng Quốc Việt và nhiều đồng chí cán bộ của Đảng), là nơi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, là nơi thành lập và huấn luyện của đội tự vệ đỏ, lực lượng dân quân du kích;

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đình tiếp tục là nơi căn cứ hoạt động cách mạng, là nơi liên lạc giữa Nam Định và Thái Bình, giữa các huyện, các xã, là nơi tập trung của lực lượng dân quân du kích, bộ đội chủ lực về đóng quân....

2. Chùa Phổ Linh - thôn Lai Vy Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1993; trải qua thời gian và lịch sử ngôi chùa đã nhiều lần bị địch đánh phá xuống cấp nghiêm trọng đã được nhân dân trùng tu tôn tạo trong kháng chiến chống pháp chùa là nơi cất giấu, phát tài liệu của Đảng, huấn luyện dân quân du kích đánh đuổi thực dân Pháp .

3. Đình Lai Thành - thôn Thống nhất : Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1993

Được xây dựng vào nhưng năm cuối của thế kỷ 17, lúc đầu là miếu thờ sau được nhân dân tu sửa xây dựng thành đình làng là nơi thờ tứ vị thành hoàng làng, lục vị tiên công; thờ chân linh Nguyễn Thị Uyển Trà người đã có công đánh giặc giữ yên bờ cõi giang sơn, khai hóa đất đai truyền dạy nghề chăn nuôi sản xuất cho nhân dân lập nên làng xóm. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đình làng là nơi tập hợp của nghĩa quân Phan Bá Vành 1826; thời kỳ 1936 - 1945 đình làng là nơi cất giấu, phát tài liệu của Đảng, huấn luyện dân quân du kích đánh đuổi thực dân Pháp. Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần.

4. Chùa Rao Quang - thôn Thống Nhất: Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1993: trải qua thời gian và lịch sử ngôi chùa đã nhiều lần bị địch đánh phá xuống cấp nghiêm trọng đã được nhân dân trùng tu tôn tạo trong kháng chiến chống pháp chùa là nơi cất giấu, phát tài liệu của Đảng, huấn luyện dân quân du kích đánh đuổi thực dân Pháp .

Tin liên quan