1. Phòng văn phòng - Nội vụ
  • Nguyễn Văn Đông

   Chức vụ: Công chức Văn phòng Nội vụ - Thủ quỹ

  Phòng LĐTB - xã hội
  • Nguyễn Văn Doanh

   Chức vụ: Công chức LĐTB - XH

  Phòng Tư pháp - Hộ tịch
  • Nguyễn Thị Hằng

   Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Đài Truyền thanh
  • Nguyễn Văn Doanh

   Chức vụ: Trưởng đài truyền thanh

  Đảng ủy
  • Lê Văn Hường

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

  • Phạm Văn Liễu

   Chức vụ: Phó bí thư BCH Đảng bộ

  Hội đồng nhân dân
  • Lê Văn Hường

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  • Đặng Ngọc Huỳnh

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn Mẫn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   • Nguyễn Ngọc Quang

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Trần Văn Thi

     Chức vụ: Công Chức Tư pháp Hộ tịch

   2. Công an xã
    • Phạm Văn Mẫn

     Chức vụ: Phó Công an xã

    • Bùi Văn Vĩnh

     Chức vụ: Trưởng Công An xã

   3. Phòng địa chính - xây dựng
    • Ngô Xuân Hưởng

     Chức vụ: Công chức Tài nguyên Môi trường

   4. Phòng văn phòng – thống kê
    • Đặng Văn Công

     Chức vụ: Văn phòng UBND - HĐND

   5. Trạm y tế xã
    • Đặng Thị Nhạn

     Chức vụ: Trưởng trạm Y tế

   6. Phòng văn hóa – xã hội
    • Nguyễn Văn Tưởng

     Chức vụ: Công Chức Văn hóa thông tin và Thể tho

   7. BCH quân sự xã
    • Trần Quốc Toản

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân Sự

   8. Phòng tài chính - kế toán
    • Phạm Thị Lễ

     Chức vụ: Công Chức Kế toán Tài chính

  2. Thôn Chi Lăng
   • Đặng Thanh Liêm

    Chức vụ: Trưởng thôn Chi Lăng

   1. Thôn Giang Tiến
    • Đặng Văn Lẹp

     Chức vụ: Trưởng Thôn Giang Tiến

   2. Thôn Thống Nhất
    • Đặng Văn Kiểm

     Chức vụ: Trưởng Thôn Thống Nhất

   3. Thôn Bạch Đằng
    • Nguyễn Văn Sánh

     Chức vụ: Trưởng Thôn Bạch Đằng

   4. Thôn Lai Vy
    • Đặng Văn Chung

     Chức vụ: Trưởng Thôn Lai Vy