Thông báo về việc quy hoạch nghĩa trang
Ngày 18/11/2022

Thông báo của UBND xã Quang Minh V/v Quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân Gồ cao thôn Giang Tiến

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202211/Documents/go-cao-20221118095601-e.docx

 


Tổng lượt xem bài viết là: 436
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác