Tiếp xúc cử tri tại huyện Tiền Hải
Ngày 24/04/2020

Chiều ngày 14/11, HĐND tỉnh, HĐND huyện Tiền Hải phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri của huyện Tiền Hải.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện tháng 10 và 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, HĐND huyện, các đại biểu cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ người nông dân giải quyết những khó khăn về thiếu lao động, tìm đầu ra cho sản phẩm, diệt chuột bảo vệ sản xuất nhằm giải quyết tình trạng ruộng bỏ hoang tại các địa phương; có cơ chế đặc thù giúp các xã tạo nguồn kinh phí giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị huyện chỉ đạo di chuyển cột viễn thông ở giữa các con đường (do mở rộng đường xây dựng nông thôn mới) gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng một số tuyến đường, lắp đèn báo hiệu tại một số ngã tư; tỉnh có giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu tại một số trường học; sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề, khu công nghiệp; các nhà máy cấp nước sạch khi ngừng cấp nước trong nhiều ngày không thông báo cho nhân gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Media/33_PX1001/Images/11773535646-1-e.jpg

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện sắp tới.

 

Tin liên quan