Tin kinh tế
20/03/2024
Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2024 Hợp tác xã  SXKD DV Nông nghiệp xã Quang Minh tổ chức Đại hội đại biểu  thành viên thường niên năm 2023.
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.