Xưởng Mộc Ngô văn Tuynh
Ngày 14/06/2022

Xưởng Mộc Đồ gỗ Ngô Văn Tuynh thôn THống Nhất xã Quang Minh chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất và tranh nghệ thuật mẫu mã đẹp  bằng máy Vi tính và máy móc hiện đại 

Xưởng Mộc Đồ gỗ Ngô Văn Tuynh thôn THống Nhất xã Quang Minh chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất và tranh nghệ thuật mẫu mã đẹp  bằng máy Vi tính và máy móc hiện đại 

Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202206/Images/lang-nghe-tuynh-20220614093322-e.jpg
Media/177_QuangMinh/FolderFunc/202206/Images/nghe-tuyng-20220614093452-e.jpg

 

 

Tin liên quan